فهرست بستن

استخاره آنلاین با قرآن کریم – به همراه استخاره برای ازدواج و معامله

« استخاره آنلاین با قرآن کریم »

به همراه نمایش استخاره برای ازدواج و استخاره برای معامله

آداب استخاره :

بهتر است که قبل از استخاره با قرآن مجید سه بار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید و سپس نیت کرده و به آنچه که مایل است استخاره کند، همچنین پسندیده تر آنست که رو به قبله و با بدن و لباس پاک و با وضو باشد.

 


فال حافظ :

کلیک کنید