فهرست بستن

Category: دمنوش ها

دم کرده های گیاهی ( دمنوش ) ساده ترین راه برای ساختن داروی گیاهی با استفاده از قسمتهای هوایی ( بالاتر از سطح زمین) گیاه به ویژه برگ ها و گل های تازه یا خشک شده هستند.
دمنوش گیاهی برای استخراج مواد موثره محلول در آب مثل فلانوید ها که در گیاهان نظیر زالزالک یا اسانسور که در گیاهانی نظیر نعنا فلفلی وجود دارند مناسب است.
برای تولید دمنوش بایستی به مدت ۱۰ دقیقه مواد گیاهی را در آب جوش دم کرده و سپس از مواد گیاهی را از محلول عصاره خارج نمایید.